Kreipimasis dėl 2% pajamų mokesčio

Spausdinti

KREKENAVOS MYKOLO ANTANAIČIO GIMNAZIJOS KREIPIMASIS

DĖL 2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO SKYRIMui LABDARAI

GERB. TĖVELIAI, BENDRUOMENĖS NARIAI, GIMNAZIJOS RĖMĖJAI

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS PARĖMUS MŪSŲ GIMNAZIJĄ 2014 METAIS

 

Gerbiamieji, mums labai svarbi Jūsų parama. Būtume labai dėkingi visiems, kurie remsite mūsų gimnaziją paskirdami savo sumokėto pajamų mokesčio dalį (2 proc.). Tikimės Jūsų paramos sulaukti ir šiais 2015 metais.

Gerbiamieji, mums labai svarbi Jūsų parama. Būtume labai dėkingi visiems, kurie remsite mūsų gimnaziją paskirdami savo sumokėto pajamų mokesčio dalį (2 proc.). Tikimės Jūsų paramos sulaukti ir šiais 2015 metais.

Skirdamas 2 proc. pajamų mokesčių sumos paramai, žmogus asmeniškai neišleis nei lito. Tai išskaičiuojama iš sumokėto privalomo pajamų mokesčio. Jei Jūs nutarsite, pajamų mokesčio 2 proc. neskirti paramai, tai jie liks bendrame valstybės biudžete. Jūs prarasite suteiktą galimybę asmeniškai dalyvauti biudžeto paskirstyme.                     

Jei sutinkate paremti gimnaziją, prašome užpildyti prašymo formą FR0512 (02 versija), su būtinais gimnazijos rekvizitais, ir atnešti ją mums arba siųsti į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI prie LR finansų ministerijos, Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, 66402 Druskininkai).

Turintys galimybę, prašymo formą gali pateikti elektroniniu būdu (www.vmi.lt). Iškilus neaiškumams skambinkite telefonais: 8 687 18 564, (8 45) 59 33 93, (8 45)59 31 87.

 

Prašome užpildyti tik šias grafas (rašyti spausdintinėmis raidėmis):

 

Grafa Nr. 1 (mokesčio mokėtojo indentifikacinis numeris, a/k) – įrašykite tikslų savo asmens kodą.

 

Grafa Nr. 2 (telefonas) – įrašykite savo telefono numerį.

 

Grafa Nr. 3V (vardas) – įrašykite savo vardą.

 

Grafa Nr. 3P (pavardė) – įrašykite savo pavardę.

 

Grafa Nr. 4 (adresa) – Įrašykite savo gyvenamosios vietos adresą.

 

Grafa Nr. 5 (mokestinis laikotarpis) – įrašykite 2014.

 

Grafa Nr. 6S (mokesčio dalį skyriu... .) – pažymėkite kvadratėlį X.

 

Grafų Nr. 6A, 7S, 7A, 8 – nepildykite.

 

Pirmoje eilutėje:

 

Grafa Nr. E1 (gavėjo tipas) – įrašykite 2.

 

Grafa Nr. E2 (gavėjo indentifikacijos numeris, kodas) – įrašykite 190397677

 

Grafa Nr. E3 (mokesčio dalies paskirtis) – nepildykite.

 

Grafa Nr. E4 (mokesčio dalies dydis, procentai) – įrašykite 2,00.

 

Grafa Nr. E5 (mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio... .) – jei paramą skiriate ilgiausiam 5 m. laikotarpiui įrašykite 2018 (jei paramą skiriate trumpesniam laikotarpiui, įrašykite 2017, 2016 arba 2015).

 

Eilučių 2, 3, 4, 5, 6, 7 – nepildykite. Jos pildomos, jei parama skiriama keliems paramos gavėjams.

 

Apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą, pavardę.

 

Svarbu: norintieji 2 proc. skirti dviems organizacijoms, padalinant po 1 proc., reikia abiejų organizacijų duomenis pildyti ant vienos prašymo formos. Pateikus ant atskirų formų, Jūsų prašymas bus atmestas.

Tikimės Jūsų supratimo ir paramos.

 

Forma FR0512 (02 versija) 

 

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos bendruomenės vardu direktorius Vaidas Pocius