E–dienynas

Jūs esate čia:

In Memoriam: Albinas Aleksas Graževičius (1947-07-13–2017-03-19)

Tik moja kažkas – tartum sėja

Krante atminties aname...

O. Baliukonė

Susitikimai ir išsiskyrimai. Neišvengiama. Tačiau žmogaus gyvenimo trapumas ir amžinybė jautriausiai išgyvenami būtent išsiskiriant. Lieka atmintis – ji ilgaamžiškiausia, neleidžianti pamiršti TO, kuris svarbus, kuris buvo, yra ir bus neatsiejama bendruomenės dalis; TO, kuris buvo jungiantis - ne skaidantis, mokantis kurti – ne griauti skatinantis ginti nuomonę – ne prisitaikyti, gebantis suprasti – ne smerkti... Šiandien atsisveikiname su JUO – ALBINU ALEKSU GRAŽEVIČIUMI – ilgamečiu Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriumi, istorijos mokytoju, sąjūdiečiu, skautu...

Albinas Aleksas Graževičius gimė 1947 metų liepos 13 d. Dotnuvos rajone (dab. Kėdainių r.), Surviliškyje. Mokėsi Josvainių vidurinėje mokykloje, studijavo LŽŪA miškininkystę, 1969 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių studijuoti istorijos. Nuo 1973 m. dirbo Panevėžio hidromelioracijos technikume istorijos dėstytoju, vadovavo vandens turizmo būreliui. 1990 m. reorganizavus technikumą Albinas Aleksas Graževičius perėjo dirbti į Panevėžio rajono švietimo skyrių metodininku. 1991m. jam buvo pasiūlyta vadovauti Krekenavos vidurinei mokyklai, vėliau jo pastangomis tapusiai Mykolo Antanaičio gimnazija. Buvo aktyvus visuomeninėje veikloje. Trejus metus buvo išrinktas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariu, kur vadovavo švietimo, kultūros ir sporto komitetui.

Buvo aistringas žvejys, šachmatininkas, keliautojas, mėgo skaityti detektyvus ir istorinę literatūrą.

Vedęs. Žmona Audronė dirbo Panevėžio respublikinėje ligoninėje. Užaugino dvi dukras, sulaukė anūkų…

Buvo… Deja, šiandien apie Albiną Aleksą Graževičių kalbame būtuoju laiku, atsisveikindami ir išlydėdami JĮ Anapilin. Liūdime kartu su šeima ir artimaisiais.

Tegul rami JAM būna Amžinybė ir gražūs visų pažinojusių prisiminimai apie mūsų DIREKTORIŲ.

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos bendruomenė

Kovo 22-oji Pasaulinė vandens diena

Kovo 17–ąją dieną Krekenavos M.Antanaičio gimnazijos 5–6 klasių mokiniai minėjo Pasaulinę vandens dieną. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų.

Mokiniai žiūrėjo filmą ,,Vanduo ateičiai“, dalyvavo mini viktorinoje ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“. Jos metu sužinojo, kad vanduo yra gyvas, kaip suskaičiuoti kiek kiekvienam žmogui reikia išgerti per parą vandens, kokią reikšmę turi sveikatai, gamtai, buičiai. Taip pat grupelėse mokiniai degustavo vandenį ir bandė atspėti, koks tai vanduo.

Edukacinių aplinkų atnaujinimas

Kovo 7-ąją mokykloje (parodų alėjoje) „atsirado" 5 naujutėlaičiai ir dar dažais kvepiantys suolai. Tai projekto „Edukacinių aplinkų atnaujinimas“ (Aplinkos apsaugos programa) rezultatas. Projekto sąmata - 370 eurų. Iš jų 300 eurų skyrė Savivaldybė (tai paskatinimas mūsų gimnazijai už pokyčius tvarkant edukacines erdves - lauko žaidimų erdvės, lauko suolų mokyklos fasadinėje pusėje įrengimas), o likę 70 eurų iš gimnazijos biudžeto ir kitų rėmėjų lėšų.
Puikų darbą, paruošdami metalinę ir medinę dalis bei surinkdami suolus, atliko mūsų gimnazijos meistrai Albinas ir Rimantas. Mokiniai jau išbandė suolus. Atsiliepimai patys geriausi. Tai dar vienas žingsnis į mūsų pagrindinį tikslą, kad mokykloje būtų gera.

Mokyklos administracijos informacija

Lietuva – tai mes

001Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos laukėme organizuodami įvairius renginius. Jau ketvirtadienį kovo 9-ąją kūno kultūros mokytojas Vytas Dulius kartu su pradinukais surengė futbolo turnyrą, skirtą mūsų valstybės šventei. Kiekvienas mokinukas gavo pažymėjimą, kuris primins apie šį renginį.

 

Puslapis 1 iš 11

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Laisvės g. 18, Krekenava, LT-38310 Panevėžio rajonas, Lietuva.

Tel./ faksas: (8 45) 59 32 83, el.paštas: rastine@kmag.lt , svetainė: www.kmag.lt

 

© 2013–2017, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Svetainėje lankosi 257 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Straipsnių peržiūros
581486

Administratorius:

Ingrida C.

IT mokytoja